Om byggnadsminnet

Välkommen till byggnadsminnet Orresta Gård!

På en ganska stor tomt i centrala Flen ligger en fastighet med den högst ordinära adressen Orrestagatan 5. På en försiktig kulle bakom en granhäck (tidigare förvuxen, numer borttagen och ersatt)  ligger ett par hus som emellertid skiljer sig från alla andra hus. Det är åtskilliga Flensbor som aldrig lagt märke till denna fastighet trots att den ligger endast några hundra meter från stadens kungsgata, församlingshem och stadshus. Det är dessutom okänt för de flesta att Orresta Gård, som fastigheten heter, sannolikt har en tusenårig historia och att den unga staden Flen, som bildades först 1949 har sitt ursprung här.

Han som gett namn åt gården hette Orm, ett namn vars popularitet på vikingatiden ger oss en antydan om gårdens ålder. Vikingabonden Orm måste ha funnit tillräckligt goda betingelser för att bedriva jordbruk här på platsen. I söderläge fann han här en sluttning som var tämligen förskonad från störande stenar, flyttblock, urberg och kärr, här gick det att bli bofast. Här kunde Orm och hans efterföljare både odla jord, hålla boskap och idka byteshandel. 

Med tiden blev gården en av de större i trakten och omslöt flera hundra tunnland men säg den lycka som varar för evigt. Gården fick ge vika för
den tekniska och industriella utvecklingens framfart på 1800-talet och kvar idag finns 3 byggnader på en yta av 10 000 kvm. Den kvarvarande fastigheten och dess historia ska bevaras och Orresta gård är idag ett byggnadsminne, med allt vad det innebär.

cropped-DSC00555.jpg