Barnamord på Orresta Gård – en 277 år försenad tidningsartikel

 

Barnamord på Orresta Gård – en 277 år försenad tidningsartikel

En 12-årig flicka har tidigt på morgonen idag, den 22:a januari 1740, mördats på Orresta Gård uti Villåttinge Härad. Det rör sig om ett särdeles brutalt mord enligt häradsfogden Karl-Olof Olofsson, som i dagsläget inte vill röja identiteten på offret. Klart är dock att det handlar om en endast 12 år gammal flicka bördig från Sköldinge socken. Mordets uppseendeväckande brutalitet kunde klarläggas snart nog efter att Olofsson tillsammans med tvenne beskedliga bönder från trakten undersökt brottsplatsen. Enligt pålitliga grannar skulle dådet ägt rum i matkällaren på gården. Där, nedsölad i rekorderliga mängder blod fann man offret, som intet ont anande i arla morgonstund förmåtts följa med mördaren ner i källaren för att vara denna behjälplig med att hålla en lykta. Mordvapnet, en medhavd rakkniv, överlämnade mördaren straxt efter dådet till studenten Johan Flodelius med orden; “tag denna att förekomma olycka på mig själv!”. Mördaren förmanade även gårdsfolket att “skicka efter häradsfogden, sätta henne uti fängelse och slå huvudet av henne”.

Den hiskeliga brottsplatsen

När vår reporter anländer till gården hade där redan samlats en klunga med upprörda och sannerligen förskrämda ortsbor. Nyheter som denna färdas som bekant med en osannolik hastighet. Även den mördade flickans far nåddes mycket snabbt av dödsbudet och tog sig skyndsamt från Sköldinge till Orresta Gård. Fadern höll ett anmärkningsvärd lugn vid ankomsten till gårdsplan där häradsfogde Olofsson mötte upp med sina uppriktiga kondoleanser samt erbjöd honom all tillgänglig information om dådet.

Därefter fick även den församlade menigheten ta del av den information som på ett omistligt sätt klargjorde dramatiken denna tidiga januarimorgon. Olofsson äntrade en pall och vinkade till sig det tjogotalet personer (omyndiga inräknade) som samlats framför huvudbyggnaden och redogjorde med en myndig stämma;

“När det inte råder några tvivel om vare sig om vem som är misstänkt för knivmordet eller om vilket mordvapen som använts väljer jag, på mandat av Södermanlands Landshövding, att gjuta olja på orons höga vågor genom att redogöra för vissa fakta kring denna dags outsägliga tragedi uti härvarande socken. Vi har en misstänkt person i förvar, allra redan på väg med diligens till fängelset på Nyköpingshus. Den misstänkta har underlättat för lagföringen av det avskyvärda brottet genom att erkänna sig skyldig och därtill även berättat om vissa omständigheter kring dådet. Mer ingående förhör kommer givetvis att hållas de närmaste dagarna på Nyköpingshus. Då det kommit till min kännedom att den misstänkta varit snarast angelägen om att uppbära skulden för dådet och således därför inte sökt undvika upptäckt, väljer jag att söka minska styggelsen av missriktad ryktesspridning, genom att redan nu avslöja namnet på den misstänkta kvinnan. Detta må uppfattas vara alltför hastigt, men jag vet att mer än hälften av er såg och igenkände den kvinna som med kraftigt nedblodade kläder klev in i den hästskjuts som snart nog anländer till fängelset i Nyköpingshus”.

Efter en kortare paus där vår reporter kunde observera att flera personer befann sig i kraftigt upprört sinnestillstånd, lämnade häradsfogden beskedet utan omsvep;

” Den misstänkta kvinnan är Agneta Bremer hemmahörande på Hälleforsnäs Bruk och tillika ägare av Orresta Gård”. Så fort länsman uttalat namnet utbröt ett upprört sorl som inte minskade av att en av männen ilsket muttrade “…sicket fördjävlat fruntimmer…..”, varpå Olofsson tvingades mana de församlade till lugn.

I en enskild intervju med länsman lämnades senare ytterligare information. Det framkom då att välborne fru Bremer var förvånansvärt samlad vid gripandet och att hon dessutom var mån om att besvara länsmans samtliga frågor och därtill följa hans kommando. Hon ville på inget vis åtnjuta fördelar av sin status och ville därför inte acceptera erbjudandet om att få byta de nerblodade kläderna. På frågan om motivet till mordet hänvisade häradsfogden till kommande förhör.

Det mord som i dag skördat ett högst oskyldigt offer på Orresta Gård uti Villåttinge Härad går inte att förstå med sedvanligt förstånd. Kommande rättegång torde ha som främsta uppgift att bringa klarhet i bakomliggande orsaker och tillika uppsåt samt att snarast möjligt utmäta straff. En möjligen något förmäten gissning av undertecknad är att fru Bremer kommer att få avsluta sin jordevandring genom ett vidrigt möte med häradets skarprättare.

                                                                                     oooOOooo

Denna artikel upprättades på uppdrag av Sörmlands-Kuriren av undertecknande reporter på plats på Orresta Gård, den 22:a januari anno 1740; Per Hååkan Gustaf.